1.

دربارة دو تصحیف در تذکره الاولیا

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 89-103
مجید منصوری

2.

ذکر شمه‌ای از محاسن نسخة تهران در خوانش دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 79-101
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

3.

متن‏‌شناسی تحریمةالقلم و تصحیح ابیاتی از آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 187-210
محمود رحیمی؛ محمدکاظم یوسف پور

4.

نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 163-185
آزاده پوده؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب