1.

اجتماع‌پذیری و سرزندگی فضاهای عمومی شهری: شواهدی از دیدگاه متخصصین و کاربران در خیابان ولیعصر تهران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 131-148
فرخ طهماسبی؛ حسین نظم فر؛ ابوالفضل قنبری؛ حسن رضایی نیا

2.

ارائه روشی برای بررسی و تحلیل ساختار فضایی موجود شهرها با رویکرد بهبود سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

دوره 7، شماره 3، مهر 1402، صفحه 21-40
غزال راهب؛ مرتضی فرهادیان

3.

الگوی سلسله‌مراتبی معناپذیری مکان با برپایی رویدادها در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: بافت پیاده‌ محدوده مرکزی شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-132
نرجس محجوب جلالی؛ مهرناز مولوی؛ امیرحسین شبانی؛ الهام ناظمی

4.

بازآفرینی میادین شهری با تاکید بر تعاملات اجتماعی بر اساس اصول نوشهرگرایی (مطالعه موردی: میدان امام(ره)، بندرانزلی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 85-97
امیررضا کریمی آذری؛ بهزاد طورانداز

5.

بررسی نظری مفهوم دلپذیری در مقیاس مطالعات فضای شهری با کمک روش تحلیل محتوا (نمونه منتخب: مطالعات بازه زمانی 1998-2020)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401
نینا خلیقی؛ محمد رضا پورجعفر

6.

تحلیل غنای حسی با استفاده از تکنیک حس گردی و یاداشت برداری حسی (نمونه موردی: پارک آزادی شیراز)

دوره 5، شماره 3، مهر 1400، صفحه 153-169
محمود شکوهی دولت آبادی؛ زهرا زارعی

7.

تدوین مدلی برای ارزیابی عمومیت فضاهای شهری

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-82
امیرحسین حیدری؛ پانته آ حکیمیان؛ کورش گلگار

8.

سطوح حس مکان در فضاهای شهری (نمونه موردی : میدان امام خمینی و امام حسین شهر تهران)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 47-63
الهام ضابطیان؛ رضا خیرالدین

9.

طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقای قرارگاه رفتاری (مطالعه موردی: خیابان میرابوالقاسمی رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-65
جواد فقیرنواز؛ سامان ابی زاده؛ رضا پرویزی؛ مریم دانش شکیب

10.

کاوش ضرباهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای شهری (مورد پژوهی: پیاده راه شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-71
سپیده برزگر؛ میترا حبیبی

11.

مطالعۀ تطبیقی شهرهای خطۀ شمالی و کویر مرکزی ایران از منظر ضرب آهنگ‏های تاریخی فضای شهری؛ مورد پژوهی: رشت و کاشان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 43-80
سپیده برزگرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب