1.

برخی ساخت‌های فعلی دورۀ میانه در متون گونۀ فارسی جنوبِ غربیِ (بحثی در معرفی یک گونه از زبان فارسی)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 77-100
حامد نوروزی

2.

فعل آینده در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-26
محرم رضایتی کیشه خاله؛ آرزو ابراهیمی دینانی

3.

کارکردهای «را» در برخی گویش‌های فارسی خراسان

دوره 3، شماره 2، مهر 1397، صفحه 113-126
شهلا شریفی؛ نرجس بانو صبوری

4.

مراحل اولیۀ شکل‌گیری نشانۀ نمود کامل در مقطعی از فارسی نو: رهیافتی از اطلس زبانیِ کنونی به اطلس تاریخی

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 7-28
روح الله مفیدی

5.

نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق2

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 169-196
نیما آصفی؛ ابراهیم شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب