1.

تبیین مفهوم شکنندگی شهر و بررسی ابعاد و مؤلفه های های شهر شکننده مبتنی بر مرور نظام مند

صفحه 1-32
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ ندا اسکندری؛ فرح حبیب

2.

مقایسه کاربرد هوش مصنوعی با روش های سنتی در تعیین سرزندگی فضاهای شهری در ایران(نمونه مورد مطالعه، شهر مشهد)

صفحه 33-50
رستم صابری فر

3.

سنجش پیاده‌مداری محله‌های شهری با استفاده از روش واک اسکور مطالعه موردی: محله‌های پیرسرا و گلسار رشت

صفحه 51-64
فرنگیس علیزاده جورکویه؛ مهرناز مولوی

4.

بررسی تطبیقی ـ انتقادی مبنا و روند تهیه طرحهای جامع؛ استراتژیک و ساختاری ـ راهبردی

صفحه 65-90
حمید حجتی؛ رسول قربانی

5.

شناسایی اصول توسعه کالبدی سکونتگاه‌های‌ غیررسمی به‌مثابه الگوی مبتنی بر زمینه با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 91-110
غلام فاروق ندیم؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ هادی سروری

6.

شناسایی و تحلیل محورهای غالب در تحقیقات مرتبط با اخلاق در برنامه‌ریزی شهری: مرور نظام‌مند پیشینه با روش تحلیل مضمون

صفحه 111-141
رضوان عباسی؛ غلامرضا حقیقت نائینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب