1.

بازخوانش ساحت های هستی شناختی زیست‌پذیری (زیست‌پذیری یک "مقوله غالب از گفتمان شهری")

صفحه 1-21
سامان ابی زاده؛ مجید اکبری

2.

نقشه برداری ذهنی از فضای دوم-مفهومی شهر؛ مطالعه‌ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی شهر رشت

صفحه 22-44
حمید رخساری؛ مریم جعفری مهر آبادی؛ حسین حاتمی نژاد

3.

تبیین نقش رویکردهای نوگرایانه بر سیر تحول میادین شهری از منظر مولفه های عینی، کالبدی و عملکردی در ایران و ازبکستان در دوره قاجار و پهلوی‌اول

صفحه 45-67
نازنین اسلامی؛ فریبا البرزی؛ حسین سلطان زاده

4.

استخراج پیشران های شهر اسلامی به روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری یا IPA

صفحه 68-89
زهرا کاملی فر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی

5.

تبیین عوامل موثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین در استان آذربایجان غربی

صفحه 90-109
بهناز جبارنژاد؛ میرنجف موسوی؛ وحید محمدنژاد

6.

واکاوی اثرات فرم شهری بر سلامتی شهروندان، نمونه موردی: مناطق 3 و 4 شهر ارومیه

صفحه 110-124
سحر بشارت ده؛ قادر احمدی؛ سجاد اکبری بالدرلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب