1.

بازنمایی جایگاه ایران در نظام جهانی بر اساس شاخص های توسعه

صفحه 7-45
خلیل اله سردارنیا؛ مهران شرفی صدرآبادی

2.

روابط جمهوری اسلامی ایران و تونس: مطالعه تطبیقی دولت های احمدی نژاد و روحانی

صفحه 47-77
حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی

3.

بررسی استعاره‌های تصویری و تصویری-کلامی در پوسترهای علیه جنگ نرم

صفحه 79-106
سید میثاق حبیب زاده؛ حکیمه پورجمال قویجاق؛ منصور شعبانی

4.

تحلیل راهبرد توسعه اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی گروه بریکس، چشم‌انداز آینده

صفحه 107-127
میلاد منصوری؛ محمد ترابی؛ ماشااله حیدرپور

5.

نقش پویایی فکری آذربایجان در تکوین ایده دولت ملی در ایران

صفحه 129-155
علی شکری؛ علی شیاری؛ محمد یوسفی جویباری

6.

پیامدهای ژئواکونومیک پیوند میان‌منطقه‌ای حوزه عربی خلیج فارس و آسیای مرکزی در حوزه زیرساخت‌های راهبردی

صفحه 157-180
امید رحیمی؛ سیدامیر نیاکوئی

7.

پیامدهای بحران در روابط عربستان و قطر برای منافع ایران در حوزه خلیج فارس( 2022- 2010)

صفحه 181-206
حمید سروش؛ حسین احمدی؛ محمد علی بصیری

8.

بازتاب تحول نظام ارباب رعیتی در پرتو انقلاب سفید در سینمای ایران(1357-1341).

صفحه 207-227
مهناز محمدی؛ محمد کلهر؛ فرشته سادات اتفاق فر

9.

آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایرا ن

صفحه 229-252
زهرا عبدلی طغرالجردی؛ محمد‌حسین رمضانی قوام‌آبادی؛ امان‌الله علیمرادی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد امینی‌زاده

10.

مشروعیت رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از منظر قانون اساسی عراق و حقوق بین الملل

صفحه 253-278
شاخوان سورانی؛ عباد روحی؛ جوانمیر عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب