1.

مطالعه تاثیر مدیریت آبیاری و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی

صفحه 1-11
امیر مرادی؛ ناصر محمدیان روشن؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری؛ مجتبی رضایی

2.

غربال ژرم‌پلاسم گندم نان و شناسایی منابع ژنتیکی مقاوم به زنگ قهوه‌ای

صفحه 13-29
مهدی زهراوی؛ سیدطه دادرضائی؛ محمد علی دهقان

3.

تأثیر محلول پاشی اسید ‌سالیسیلیک و سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم

صفحه 31-41
مجتبی یوسفی راد؛ هادی صفا

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی گونه‌های وحشی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و SSR

صفحه 43-54
فاطمه صغری وحدانی کیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ مهدی زهراوی؛ محمد محسن زاده

5.

تخمین ارزش اصلاحی صفات زراعی- زیستی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری بر اساس نشانگر چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)

صفحه 55-75
گوهر افروز؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ جوزِ مارسِلو سوریانو ویانا؛ میترا رازی

6.

ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏ های سورگوم دانه‏ای با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق مختلف ایران

صفحه 77-88
عظیم خزائی؛ فرید گل زردی؛ مسعود ترابی؛ محمد تقی فیض بخش؛ علی آذری نصرآباد؛ احمد قاسمی؛ لیلا نظری؛ مهدی متقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب