1.

اثر مکمل اسیدهای آلی بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی

صفحه 1-10
زهرا تهامی؛ سید محمد حسینی؛ مسلم باشتنی

2.

اثر عصاره ی کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 11-20
ابوذر نجف زاده؛ حسن درمانی کوهی؛ محمّد روستایی علی مهر؛ نوید قوی حسین زاده

3.

اثر جایگزینی روغن سویا با روغن کتان در زمان های مختلف بر عملکرد، ترکیب لاشه و غنی شدن گوشت سینه و ران جوجه های گوشتی با اسیدهای چرب امگا-3

صفحه 21-31
رضا میرشکار؛ فتح اله بلداجی؛ بهروز دستار؛ احد یامچی

4.

بررسی اثرات دانه رازیانه بر عملکرد تخمگذاری و صفات کیفی تخم در بلدرچین ژاپنی

صفحه 33-43
محمد یازرلو؛ سید داود شریفی؛ مختار ملاکی؛ کیوان بهمنی؛ وحید زاهدی

5.

تأثیر سطوح مختلف بذر خرفه بر فراسنجه های خونی، مینرال های پلاسما، آنزیم های کبدی و برخی خصوصیات تخم مرغ در مرغان تخم گذار

صفحه 45-55
مصیب شلایی؛ سید محمد حسینی

6.

اثرات استفاده از نانو ذرات آهن و متیونین مایع (اَلیمت) در تغذیه جنینی و جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

صفحه 57-71
علی اصغر ساکی؛ معصومه عباسی نژاد؛ احمد احمدی

7.

مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 73-81
نجات بادبرین؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ بابک ربیعی؛ نوید قوی حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب