بادبرین, نجات, میرحسینی, سید ضیاء الدین, ربیعی, بابک, قوی حسین زاده, نوید. (1393). مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(3), 73-81.
نجات بادبرین; سید ضیاء الدین میرحسینی; بابک ربیعی; نوید قوی حسین زاده. "مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 3, 1393, 73-81.
بادبرین, نجات, میرحسینی, سید ضیاء الدین, ربیعی, بابک, قوی حسین زاده, نوید. (1393). 'مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(3), pp. 73-81.
بادبرین, نجات, میرحسینی, سید ضیاء الدین, ربیعی, بابک, قوی حسین زاده, نوید. مکان یابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 3(3): 73-81.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب