1.

صفحات آغازین


2.

گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل

صفحه 209-224
محمد محسن‌زاده گلفزانی؛ حبیب ا.. سمیع‌زاده لاهیجی؛ جمالعلی الفتی؛ فاطمه مستشاری‌راد

3.

تغییرات سیستم دفاعی گندم بهاره با کاربرد عنصر روی و بذرهای زی‌فزونی‌شده با این عنصر در شرایط تنش خشکی

صفحه 225-244
امین عباسی؛ محمود علی‌قلی‌پور شربیانی؛ محمد صدقی

4.

آنالیز پروتیوم بذور گندم تحت تنش خشکی شدید و احیاء

صفحه 245-257
پریسا کوباز؛ منظر حیدری

5.

مقایسه شاخص‌های جوانه‌زنی، صفات مورفو-فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور و گیاهچه‌های گوار و نخود تحت کاربرد سطوح مختلف نانوذرات روی و آهن

صفحه 259-274
سید حمیدرضا رمضانی؛ مهدی اله‌رسانی

6.

ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی

صفحه 275-292
خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی؛ محسن مهرنیا؛ علی قادری؛ حسین صبوری فرد

7.

بررسی اثر پرایمینگ برجوانه‌زنی بذر و صفات مورفو-فیزیولوژیکی گیاه دارویی خرفه (Portulacaoleracea L.) تحت تنش شوری

صفحه 293-310
زهرا حسنی؛ نسیم امرایی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

8.

بررسی ویژگی‌های زراعی و پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ‌های متوسط-دیررس سیب‌زمینی

صفحه 311-323
فرشید حسنی؛ کبری مسلم‌خانی؛ زهرا طاهرنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب