محسن‌زاده گلفزانی, محمد, سمیع‌زاده لاهیجی, حبیب ا.., الفتی, جمالعلی, مستشاری‌راد, فاطمه. (1400). گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(3), 209-224. doi: 10.22124/jms.2021.5226
محمد محسن‌زاده گلفزانی; حبیب ا.. سمیع‌زاده لاهیجی; جمالعلی الفتی; فاطمه مستشاری‌راد. "گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8, 3, 1400, 209-224. doi: 10.22124/jms.2021.5226
محسن‌زاده گلفزانی, محمد, سمیع‌زاده لاهیجی, حبیب ا.., الفتی, جمالعلی, مستشاری‌راد, فاطمه. (1400). 'گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(3), pp. 209-224. doi: 10.22124/jms.2021.5226
محسن‌زاده گلفزانی, محمد, سمیع‌زاده لاهیجی, حبیب ا.., الفتی, جمالعلی, مستشاری‌راد, فاطمه. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 8(3): 209-224. doi: 10.22124/jms.2021.5226


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب