1.

تاثیرآنزیم فیزایم (phyzime) جیره بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

صفحه 1-10
محمود محسنی؛ سهراب سلطانی طولارود؛ حمید عبدالله پور بی ریا

2.

اثر غذای جایگزین خون کازئینه بر رشد، بقا و زادآوری زالوی طبی بومی ایران، Hirudo orientalis

صفحه 11-26
عباس ترابیان؛ مجیدرضا خوش خلق؛ سجاد نظری

3.

اثر متقابل نور و جیره‌های حاوی کاروتنوئید بر میزان رشد و رنگ‌پذیری ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

صفحه 27-37
بابک تیزکار؛ افشار ذوقی شلمانی؛ محسن عابدی؛ محمد رهاننده

4.

تأثیر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso)

صفحه 37-47
حسین پناهی؛ حسین اورجی؛ فرید فیروزبخش؛ مریم قیاسی

5.

بررسی عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس های شناور منطقه جنوب دریای خزر

صفحه 49-59
سید محمد وحید فارابی

6.

تأثیر مکمل نوکلئوتیدی درجیره غذایی بر عملکرد رشد، ترکیب بافت عضله و برخی ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus)

صفحه 61-71
ثریا خانی میانکوه؛ برزان بهرامی کمانگر؛ علیرضا علیپور جورشری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب