1.

سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمان‌یافته اشخاص حقوقی

صفحه 7-26
افشین پارسایی؛ علیرضا سایبانی؛ امیرحسین رهگشا

2.

رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران

صفحه 27-52
جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد

3.

ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعۀ موردی نقض آزادی‌ها و حقوق اساسی افراد

صفحه 53-74
محدثه زراعت؛ عباس زراعت

4.

مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بین‌المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان

صفحه 75-98
صادق سلیمی

5.

نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد

صفحه 99-122
کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور

6.

آسیب شناسی «آیین نامه انضباطی دانشجویان» از منظر پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیادآور

صفحه 123-149
حسن قاسمی مقدم

7.

کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

صفحه 151-174
محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی

8.

تفسیر تبصرۀ مادۀ 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِۀ سوءنیت غیرمستقیم

صفحه 175-192
عباس محمدخانی

9.

تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 193-218
محسن نورپور؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد یوسف ناصری فورگ

10.

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام‎های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا

صفحه 219-236
امین نیکومنظری؛ باقر شاملو

11.

بایسته های جرم انگاری در حقوق رقابت و رویکرد نظام‌های حقوقی نسبت به آن

صفحه 237-256
محمد حسین وکیلی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب