1.

شناسایی ترکیبات آلی فرّار رقم‌های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)

صفحه 1-17
حمیده صحرائیان؛ سیّد‌علی صفوی؛ وحید حسینی‌نوه؛ مهدی ضیاء‌الدینی

2.

تأثیر پوشش‌گذاری گل و میوه‌های انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شهرستان شهرضا

صفحه 19-27
الهام زارع پور؛ علیرضا جلالی زند؛ اسماعیل محمودی؛ فهیمه عضد

3.

بررسی مقاومت جمعیت‌های مختلف Trialeurodes vaporariorum (Hem.:Aleyrodidae) به ایمیداکلوپرید و تاثیر آن بر مقاومت Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae)

صفحه 29-44
ضرغام بی‌غم؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

4.

کارایی لوماکیدین 5 جی® و فریکول® در تلفیق با تله‌های جلب‌کننده علیه لیسکLinnaeus Deroceras agreste در گلخانه و مزرعه کاهو

صفحه 45-58
الهام احمدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر

5.

مطالعه‌ رابطه‌ جمعیتی و اثر چند کنه‌کش برکنه‌ تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) و کنه‌ شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) در رز گلخانه‌ای

صفحه 59-69
محمد ناطق گلستان؛ آزاده فرازمند؛ هاشم کمالی

6.

تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 71-81
حمزه آگاه‌منش؛ علی رجب‌پور؛ فاطمه یاراحمدی؛ افروز فارسی

7.

گزارش سه گونه از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Erythraeidae) انگل حشرات از استان گیلان

صفحه 83-88
جلیل حاجی زاده؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ رضا حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب