آگاه‌منش, حمزه, رجب‌پور, علی, یاراحمدی, فاطمه, فارسی, افروز. (1400). تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(3), 71-81. doi: 10.22124/iprj.2021.5260
حمزه آگاه‌منش; علی رجب‌پور; فاطمه یاراحمدی; افروز فارسی. "تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11, 3, 1400, 71-81. doi: 10.22124/iprj.2021.5260
آگاه‌منش, حمزه, رجب‌پور, علی, یاراحمدی, فاطمه, فارسی, افروز. (1400). 'تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(3), pp. 71-81. doi: 10.22124/iprj.2021.5260
آگاه‌منش, حمزه, رجب‌پور, علی, یاراحمدی, فاطمه, فارسی, افروز. تاثیر امواج فراصوت روی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae (Hym.: Plathygasteridae) به منظور امکان به کارگیری تلفیقی آنها علیه کرم‌ساقه‌خوار نیشکر در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 11(3): 71-81. doi: 10.22124/iprj.2021.5260


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب