1.

طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش

صفحه 1-16
امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد

2.

آزمون مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در مدیران باشگاه‌های ورزشی تهران

صفحه 18-30
آیه ریزوندی؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسماعیلی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی مناظر و استراتژی‌های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP (شاخص های پایه ارزیابی عملکرد مدل اجرایی BSC )

صفحه 32-43
سیداحمد نژادسجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محسن ارسلان

4.

بررسی موانع بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان

صفحه 46-56
فاتح فرازیانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ احسان اله حسنی

5.

تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

صفحه 58-68
مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل

6.

تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه

صفحه 70-86
قاسم مهرابی؛ حبیب هنری؛ محمد ابراهیم رزاقی

7.

تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی

صفحه 88-97
یاسر احمدی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مرتضی عظیم زاده

8.

بررسی همگرایی واردات گروه کالاهای ورزشی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی

صفحه 100-114
محمدرسول خدادای؛ سارا معصوم زاده؛ اکبر فریدفتحی؛ مریم فریدفتحی

9.

ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

صفحه 116-138
نسیم کشمیری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

10.

تحلیل میزان اهمیت و عملکرد رویکرد بازاریابی ارتباطی در مجموعه‌های ورزشی بر اساس رویکرد IPA

صفحه 140-153
بهزاد ایزدی؛ ادریس رادی

11.

بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیک بر پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: پیست‌های اسکی تهران)

صفحه 156-169
محمدعلی قره؛ زینب آنت؛ امید جمشیدی

12.

ارائه الگوی موانع توسعه گردشگری الکترونیکی در ورزش با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری

صفحه 170-184
کبریا اقبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب