1.

بررسی فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای با تاکید بر عوامل فرهنگی، فناوری، و دولتی و قانونی

صفحه 1-14
محبوبه خداپرست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

2.

طراحی الگوی وفاداری حامیان ورزشی با تأکید بر بازاریابی رابطه‌مند و کیفیت ارتباط

صفحه 15-28
نوشین بنار؛ ابوالفضل کریمی؛ حمیدرضا گوهررستمی

3.

تحلیل روند نابرابری توسعۀ ورزش قهرمانی در استان‌های ایران

صفحه 29-49
مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور

4.

تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

صفحه 52-65
غلامرضا شعبانی بهار؛ حمید رضا مقصودی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

5.

طراحی و تدوین مدل قابلیت های بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 68-85
کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری

6.

طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

صفحه 88-108
حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سفیری؛ نوشین اصفهانی

7.

تبیین اثر عوامل سازمانی و مدیریتی بر بروز فساد اداری مالی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

صفحه 110-124
شهرام شفیعی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ یوسف پرواز

8.

ارتباط تجانس ورزشکار و محصول در فرآیند صحه‌گذاری مصرف محصول ورزشی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (بررسی موردی فروشگاه‌های علی دایی)

صفحه 126-138
امید جمشیدی؛ نصراله سجادی؛ زینب آنت؛ فرخ کیا

9.

تاثیر ابعاد بازاریابی حسی بر افزایش هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 140-152
سید عماد حسینی؛ محمد پورکیانی؛ علی افروزه

10.

تحلیل محتوای کتب فارسی روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه 154-173
حمید قاسمی

11.

امکان‌سنجی توسعه گردشگری ورزشی (قایقرانی رفتینگ) در رودخانه سیروان

صفحه 176-198
فاتح فرازیانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ آزاد معتمدیان

12.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

صفحه 192-201
عاطفه اسدزاده؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب