1.

بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر ارزش تغذیه ای، فراسنجه های تولید گاز و مولفه های تجزیه پذیری یونجه کشت شده در دو منطقه کوهستانی و دشتی در مراحل مختلف رشد

صفحه 1-11
ابراهیم ولی؛ یوسف مصطفی لو؛ جواد بیات کوهسار؛ فرید مسلمی پور

2.

اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

صفحه 13-21
موسی زرین؛ فرهاد صمدیان؛ صدیف استادیان؛ امیر احمدپور

3.

تعیین سطح مناسب جایگزینی بقایای لوبیا با کاه گندم یا سیلاژ ذرت در جیره پرواری

صفحه 23-30
پیمان عینی پور؛ مرتضی چاجی؛ محسن ساری

4.

بررسی کارآیی فنی گله های گوسفند مغانی استان اردبیل: کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها

صفحه 31-40
مرتضی جعفراوغلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمد کاوسی کلاشمی

5.

مقایسه قابلیت هضم ایلئومی اسیدهای آمینه کنجاله کلزا با روش تغذیه دقیق جوجه‌های گوشتی و روش ایلئومی استاندارد شده

صفحه 41-51
مسعود جعفری؛ حسین جانمحمدی

6.

اثر پودر دانه گیاه خارمریم (Silibum marianum) و گیاه آویشن (Thymus Vulgaris) و ترکیب آن ها روی برخی خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1

صفحه 53-66
حمید راعی؛ رامین نجفی قراجه؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

7.

اثر کنجاله گلوتن ذرت بدون فرآوری و فرآوری شده با آنزیم پروتئاز در زمان های مختلف بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

صفحه 67-80
حسن نبی پور افروزی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ محمود شمس شرق؛ منصور رضائی

8.

اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک

صفحه 81-92
رامین ولی زاده؛ روح الله کیان فر؛ سید علی میرقلنج؛ مجید علیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب