1.

تجزیه ارتباط و ساختار بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 1-16
حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی

2.

بررسی تنوع مولکولی توده‌های مختلف برنج هاشمی شمال کشور با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 17-31
علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی

3.

ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 33-50
ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی

4.

بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان

صفحه 51-66
علیرضا طاهری راد؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی؛ سرور خرم دل

5.

بررسی عملکرد و برخی ویژگی های زراعی هیبرید‌های تجاری ذرت (Zea mays L.) در شرایط کم آبیاری در منطقه کرمانشاه

صفحه 67-83
فرهاد صادقی

6.

پهنه بندی توان اکولوژیک کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان بوکان

صفحه 85-100
محمود فال سلیمان؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدعلی بهدانی؛ کمال جمشیدی

7.

گزینش لاین های ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت از طریق قابلیت ترکیب با تسترهای مناطق معتدله

صفحه 101-114
محمدرضا شیری؛ لاله ابراهیمی

8.

تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) با استفاده از کشت نشا زیر مالچ پلاستیک

صفحه 115-127
محمد جواد فریدونی؛ هوشنگ فرجی

9.

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در ارقام و لاین های امیدبخش سورگوم دانه ای تحت رژیم های آبیاری بدون تنش و تنش خشکی

صفحه 129-141
عظیم خزائی؛ عاطفه صبوری؛ زهرا سادات شبر؛ مریم شهبازی

10.

بررسی عملکرد و شاخص‏های تحمل به شوری در لاین‏های پرمحصول جو تحت شرایط شور

صفحه 143-153
مجید رجایی؛ سیروس طهماسبی؛ محمود عطارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب