1.

تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرق استان گلستان

صفحه 1-8
صدیقه غنایی

2.

تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

صفحه 9-24
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی

3.

بررسی تاثیر زمان و دمای پرایمینگ بر جوانه زنی سرخارگل(Echinacea angustifolia)تحت تنش شوری

صفحه 25-35
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی

4.

اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

صفحه 37-48
شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی

5.

ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس

صفحه 49-58
مصطفی نجفی؛ خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی

6.

مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش‌گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ در استان ایلام

صفحه 59-73
مهدی حیدری؛ مصطفی نادری

7.

تأثیر پرایمینگ بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ماش (Vigna radiata) (اکوتیپ شوشتر) تحت شرایط تنش شوری

صفحه 75-88
محمد عباسی بیدلی؛ علیرضا ابدالی مشهدی

8.

گروه ‏بندی ژنوتیپ ‏های برنج بر اساس مؤلفه‏ های جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه تحت شرایط تنش شوری

صفحه 89-100
کوثر موسوی؛ زهرا خدارحم‏ پور؛ عبدالعلی گیلانی

9.

ارزیابی تنوع بانک بذر خاک برای احیای پوشش گیاهی در مراحل مختلف توالی مراتع نیمه استپی استان چهار‌محال‌و‌بختیاری

صفحه 101-111
معصومه آقابابایی؛ اسماعیل اسدی؛ پژمان طهماسبی؛ حمزه علی شیرمردی

10.

مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

صفحه 113-121
حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب