1.

بررسی تاثیر پیش تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

صفحه 1-10
خاتون انصاری؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ ساناز حیدری

2.

ارزیابی تاثیر تنش شوری بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهچه های حاصل از بذر پرایم شده ماریتیغال (Silybum marianum)

صفحه 11-21
مهرانگیز جوکار تنگ کرمی؛ احمد قنبری؛ فواد مرادی

3.

بررسی تأثیر تنش شوری و کیتوزان بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر دو گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) و بادرشبی Dracocephalum moldavica L.))

صفحه 23-34
شیوا خالص رو؛ حمید ملکیان؛ بتول مهدوی

4.

بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk)

صفحه 35-46
مهدیه ابراهیمی؛ الهام میری کرباسک

5.

تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 47-57
سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی کاشانی؛ مجتبی یوسفی راد

6.

پاسخ جوانه‎زنی بذرهای خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از گیاه مادری تغذیه شده با منابع مختلف کودی تحت سمیت کادمیوم

صفحه 59-73
سیف‌اله فلاح؛ بهجت عمرانی؛ آرزو اسپنانی

7.

گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی

صفحه 75-87
راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین‌زاده؛ سمیه چاشیانی

8.

اثر زوال بر تغییرات آنتی ‏اکسیدانت ‏های آنزیمی و غیر آنزیمی و خصوصیات بیوشیمیایی بذرهای جو رقم والفجر

صفحه 89-103
مهدی شعبان

9.

کمی‌سازی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه‌زنی بذرهای کنجد شیطان (Cleome viscose L.) و طحله (Corchorus olitorius L.)

صفحه 105-115
الهام الهی فرد؛ ابوالفضل درخشان

10.

چالش‌های تولید بذر گرامینه‌های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم‌زارهای کم‌بازده ایران

صفحه 117-132
علی اشرف جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب