1.

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترلکننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 271-282
یوسف محمدی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ محمد مقدم؛ مظفر روستایی

2.

مطالعه نحوه توارث عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها

صفحه 283-292
حسن عبدی؛ محمدحسین فتوکیان؛ صدیقه شعبان پور

3.

شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

صفحه 293-305
زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی

4.

اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

صفحه 307-321
رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری

5.

اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

صفحه 323-337
حمیدرضا کمیلی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مسعود قدسی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدرضا جلال کمالی

6.

تتغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد با پرایمینگ بذر توسط سه تنظیم‌کننده آنتی‌جیبرلین در گندم آذر2

صفحه 339-351
فرید شکاری؛ سهیلا کرمی؛ جلال صبا

7.

بررسی جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید گندم دیم

صفحه 353-366
زین العابدین امیدمهر

8.

شناسایی ترکیب های هتروتیک برای ویژگی های چسبندگی دانه برنج با استفاده از روش GGE بای‌پلات

صفحه 367-383
مهرزاد اله قلی پور؛ بابک ربیعی

9.

اثر دبی و دمای هوای ورودی بر ویژگی های تبدیل و زمان خشک شدن سه رقم شلتوک در خشک کن بسترسیال با چرخه بسته

صفحه 385-395
ولی کلیکانلو؛ محمد هاشم رحمتی؛ محمدرضا علیزاده؛ رقیه پورباقر

10.

برآورد عملکرد برنج با استفاده از مدل VSM و تصاویر ماهواره‌ای در استان گیلان

صفحه 397-410
لیلا صدوقی؛ مهدی همایی؛ علی‌اکبر نوروزی؛ صفورا اسدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.