1.

نسخه‌شناسی تطبیقی نفثه‌المصدور زیدری نسوی براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 7-28
محمدعلی خزانه دار لو؛ بهروز سلطانی

2.

سرنام‌های دوسطحی در زبان فارسی

صفحه 29-42
بشیر جم

3.

فعل در گویش کلاسوری

صفحه 43-65
چنگیز مولایی

4.

ساختار موضوعی افعال دومفعولی در کُردی هورامی

صفحه 67-91
جبار میرانی؛ غلامحسین کریمی دوستان

5.

بررسی و دسته‌بندی معنایی اجزای کلام زبان فارسی برپایۀ نظریۀ لیبر

صفحه 93-115
عباسعلی آهنگر؛ ابراهیم مرادی

6.

بیان مالکیت در تالشی

صفحه 117-136
مهرداد نغزگوی کهن

7.

ویژگی‌های زبانی و محتوایی دوبیتی‌های عامیانة تالشی جنوبی

صفحه 137-159
فرشته آلیانی؛ فیروز فاضلی

8.

تأثیر تماس زبانی بر ویژگی‌های صرفی و نحوی گویش تاتی رودبار

صفحه 161-176
راحله ایزدی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب