1.

تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

صفحه 1-11
مینا اسمعیلی؛ سید رضا هاشمی؛ داریوش داوذی؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید حسنی؛ اکرم شبانی

2.

شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی

صفحه 12-22
محبوبه ایرانمنش؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی

3.

اثر سطوح مختلف عصاره آبی سیر در آب آشامیدنی بر عملکرد، لیپیدهای سرم و فلور میکروبی روده بلدرچین ژاپنی

صفحه 23-32
سمیه مهدی زاده؛ مهرداد محمدی؛ مازیار محیطی اصلی

4.

اثر تلقیح جنینی آرژنین بر تغییرات مورفولوژی سرخرگ ششی، بطن راست و شش‌ها در آسیت القایی جوجه‌های گوشتی

صفحه 33-44
مجتبی حقیقت؛ علی اصغر ساکی؛ حمیدرضا خدایی

5.

اثرمقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید (Morus alba L.) بر پاسخهای ایمنی، پراکسیداسیون چربی سرم و گوشت جوجه‌های گوشتی

صفحه 45-57
مریم صید اصلی؛ محمد روستائی علی مهر

6.

شناسایی چندشکلی پروموتر ژن میوستاتین با تکنیک RFLP-PCR و ارتباط آن با برخی صفات ریخت‌شناسی در برخی نژادهای اسب

صفحه 58-69
علیرضا نوشری؛ ابوالقاسم لواف

7.

شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژن PPP2CA و اثر آن بر صفات لاشه، رشد و ذخیره چربی در گوسفندان لری‌بختیاری و زل

صفحه 70-78
معصومه زارع؛ مصطفی صادقی؛ محمد مرادی شهر بابک

8.

تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیر آزمایشگاهی تفاله گوجه فرنگی و پوست پسته عمل‌آوری شده با قارچ پلوروتوس ساجور کاجو

صفحه 79-91
ابوالفضل صالحی؛ داریوش علی پور؛ سهیلا میرزایی؛ خلیل زابلی

9.

تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 92-100
یحیی رجبی؛ یدالله چاشنی دل؛ عیسی دیرنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب