اسمعیلی, مینا, هاشمی, سید رضا, داوذی, داریوش, جعفری آهنگری, یوسف, حسنی, سعید, شبانی, اکرم. (1395). تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 1-11.
مینا اسمعیلی; سید رضا هاشمی; داریوش داوذی; یوسف جعفری آهنگری; سعید حسنی; اکرم شبانی. "تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1395, 1-11.
اسمعیلی, مینا, هاشمی, سید رضا, داوذی, داریوش, جعفری آهنگری, یوسف, حسنی, سعید, شبانی, اکرم. (1395). 'تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 1-11.
اسمعیلی, مینا, هاشمی, سید رضا, داوذی, داریوش, جعفری آهنگری, یوسف, حسنی, سعید, شبانی, اکرم. تاثیر سطوح مختلف زئولیت پوشش داده شده با نانو ذرات نقره بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ، خصوصیات لاشه و اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 5(4): 1-11.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب