دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-107، صفحه 1-107  XML

1

صفحات آغازین

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 1-8

2

واکنش تابعی و تداخل کنه شکارگر (Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از لارو تریپس غربی گل روی چند رقم تجاری توت فرنگی

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 1-15
مریم رضایی؛ ولی الله بنی عامری؛ علیرضا صبوری

3

تاثیر لکتین استخراج شده از علف هفت بند .Polygonum persicaria L بر متابولیسم حدواسط لاروهای پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae L. (Lep.: Pieridae)

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 17-29
آرش زیبایی؛ سمر رمزی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ بابک ربیعی

4

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 31-48
عبدالامیر محیسنی

5

ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 49-59
محمدرضا عباسی مژدهی؛ سعید قنادآموز؛ زهرا مجیب حق قدم

6

حساسیت مراحل شفیرگی و حشره کامل زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Braconidae نسبت به حشره کش های تیاکلوپرید+دلتامترین، پیریمیکارب و پیمتروزین

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 61-71
اردوان مردانی؛ قدرت الله صباحی؛ علی الماسی

7

جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 73-87
مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا حسینی؛ حسین صبوری

8

تأثیر صابون پالیزین روی شته درختچه توری،Tinocallis kahawaluokalani و کفشدوزک شکارگر آن، Harmonia axyridis در شرایط آزمایشگاه

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 89-95
مولود غلام زاده چیتگر

9

اولین گزارش از (Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier) (Col.: Chrysomelidae مینوز برگ نیشکر در ایران

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 97-101
امیر چراغی؛ مهدی اسفندیاری

10

اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران

تحقیقات آفات گیاهی
صفحه 103-107
امیر طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.