طورانی, امیر, عباسی پور, حبیب, لطفعلی زاده, حسین. (1395). اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 103-107.
امیر طورانی; حبیب عباسی پور; حسین لطفعلی زاده. "اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1395, 103-107.
طورانی, امیر, عباسی پور, حبیب, لطفعلی زاده, حسین. (1395). 'اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 103-107.
طورانی, امیر, عباسی پور, حبیب, لطفعلی زاده, حسین. اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(4): 103-107.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب