ملاشاهی, مهدی, صحراگرد, احد, محقق نیشابوری, جعفر, حسینی, رضا, صبوری, حسین. (1395). جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 73-87.
مهدی ملاشاهی; احد صحراگرد; جعفر محقق نیشابوری; رضا حسینی; حسین صبوری. "جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1395, 73-87.
ملاشاهی, مهدی, صحراگرد, احد, محقق نیشابوری, جعفر, حسینی, رضا, صبوری, حسین. (1395). 'جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 73-87.
ملاشاهی, مهدی, صحراگرد, احد, محقق نیشابوری, جعفر, حسینی, رضا, صبوری, حسین. جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(4): 73-87.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب