1.

اثر پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L) رقم پیشتاز در شرایط زوال بذر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 381-398
سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند

2.

اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی بنیه و کارکرد گیاهچه‏ های گندم در تاریخ‏ های کاشت متفاوت

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 17-32
مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

3.

اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-26
سعید خماری؛ قاسم نجفی؛ احمد جوادی؛ علی عبادی

4.

ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم برنج (Oryza sativa L.) در روش کشت مستقیم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 315-329
حسن اخگری؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ علی اعلمی

5.

ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10
میترا کمالی بانیانی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات

6.

ارزیابی همبستگی سبزشدن گل راعی با جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز تحت تیمارهای افزایش کارآیی بذر

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-46
محمدرضا نعمتی خویی؛ علی عباسی سورکی؛ سیف ا... فلاح

7.

بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر پارامترهای جوانه زنی، هدایت الکتریکی، نشت پتاسیم و برخی صفات گیاهچه حاصل از بذر پیر شده لوبیا چیتی رقم خمین (Phaseolus vulgaris L. Var. Khomeyn)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-101
مژگان امیریانی دولیسگانی؛ حمیدرضا عیسوند؛ محمد فیضیان؛ داریوش گودرزی

8.

بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 299-316
وحید منصوری گندمانی؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

9.

بررسی اثر متقابل پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و متانول بر صفات جوانه ‏زنی کلزا (رقم هایولا 401) تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-114
حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ناصر اکبری

10.

بررسی اثر مدت و دمای هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات بذر و گیاهچه گندم دیم رقم کوهدشت درشرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-36
زینب سمیعی؛ حمیدرضا عیسوند؛ زینب فرج الهی

11.

بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398
حمیدرضا عیسوند؛ الهام لطیفی نیا

12.

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

13.

تأثیر اسید آسکوربیک بر جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در بذرهای زوال یافته گلرنگ رقم گلدشت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12
نسرین بهاروند؛ بتول مهدوی؛ مریم دهجی پور حیدر آبادی

14.

تأثیر اسموپرایمینگ، هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذور زوال‌یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 257-267
محترم زرنوشه فراهانی؛ علی اشرف جعفری؛ محمدعلی علیزاده

15.

تاثیر پرایمینگ بذر با اکسین بر جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی و کنترل بیماری رایزوکتونیایی پنبه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-93
الهه لطفعلی نژاد؛ سید جواد صانعی؛ سید اسماعیل رضوی

16.

تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرق استان گلستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-8
صدیقه غنایی

17.

تأثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-116
فرزین عبدالهی؛ ابراهیم رضا‌زاده کته‌سری؛ لیلا جعفری

18.

تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-108
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

19.

مطالعه برهمکنش کود زیستی نیتروکسین، نیتروژن معدنی و هیدروپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 273-287
الهام مشهدی؛ حمید عباس دخت

20.

مقاله مروری- تأثیر نوتروپرایمینگ بر درصد جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گیاهان زراعی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-131
سید محمدرضا احتشامی؛ هادی کیانی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.