1.

بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-68
عبدالرسول شاکری

2.

بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهرآهوخانم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38
فرامرز خجسته؛ جعفر فسائی

3.

تحلیل چرایی تقابل گفتمان محمدرضا شفیعی کدکنی با یدالله رؤیایی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 129-152
علیرضا رعیت حسن آبادی

4.

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، بهار 1390، صفحه 35-57
فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ

5.

تحلیل گفتمان جنسیت در متون ادبی قرن هفتم هجری: مطالعه موردی نسخه خطی جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات اثر محمد عوفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-118
مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

6.

تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-74
محمد پارسانسب؛ محمد شادروی منش؛ حافظ صادق پور

7.

قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 29-55
رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی

8.

وجوه گفتمانی نگاهِ شاعرانِ نوگرا به شعر کلاسیک

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 9-39
رضا چراغی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.