1.

اثر آللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت بیوشیمیایی و آنزیمی علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-26
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ ریحانه صادقی؛ نسرین سادات عیسی‌نژاد

2.

اثر دگرآسیبی خارشتر (L. Alhagi m`ourorum) بر خصوصیات جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) و گلرنگ ((Carthamus tinctorius L.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 103-116
نیر محمدخانی؛ رباب شهید

3.

بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کینوا بر جوانه‌زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک گندم

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-44
نسیم امرایی؛ علی منصوری؛ حشمت امیدی

4.

تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 477-489
مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی

5.

تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 384-371
مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب