1.

اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 89-110
فرزاد قائمی

2.

اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 97-116
مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز

3.

آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب‌نامه

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 145-170
زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو

4.

بازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قصه پریان و اسطوره در رویکرد روان‌کاوی برونو بتلهایم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-158
علی صادقی منش؛ مهیار علوی مقدم

5.

بازشناسی چهرة قهرمان اژدهاکش در سرگذشت ابومسلم خراسانی

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 33-55
یدالله جلالی پندری؛ سکینه عباسی

6.

بررسی تطبیقی دو شخصیت اسطوره‌ای تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 69-88
مصطفی گرجی؛ حسین محمدی مبارز

7.

بررسی کهن‌الگوی پیر فرزانه در داستان زال

دوره 8، شماره 28، تیر 1393، صفحه 155-179
محمد طاهری؛ حمید آقاجانی؛ فریبا رضایی

8.

تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه‌های باززایی و خلق اسطوره‌ها در

دوره 3، شماره 9، مهر 1388، صفحه 89-106
حسین حسن پور آلاشتی؛ مراد اسماعیلی

9.

تحلیل جایگاه زن و شاه به‌عنوان نمادهایی از کهننمونة «مرکز»

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 149-174
مهدی شریفیان؛ بهزاد اتونی

10.

تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-167
علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی

11.

تحلیل منظومه غنایی ویس و رامین بر مبنای نظریه ایزدان سه‌گانه ژرژ دومزیل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 117-140
سمانه عباسی؛ حسن طباطبایی؛ عصمت اسماعیلی

12.

تحلیل نشانه‌شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان («زن پالیزبان»ِ شاهنامه در خانه «خُره‌نما»یِ مرزبان‌نامه)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 147-163
خلیل کهریزی؛ غلامرضا سالمیان؛ سوسن جبری؛ وحید مبارک

13.

تقدیرِ قهرمان شدن با تولدِ نمادین در اسطوره و افسانه

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 95-117
محمد شکرایی

14.

رستم، شخصیتی اسطوره‌ای یا حماسی؟

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 127-161
سعید شهروئی

15.

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

دوره 4، شماره 12، تیر 1389، صفحه 53-68
بهروز اتونی

16.

رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 9-33
علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی

17.

مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126
علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب