1.

بررسی کارایی صفات کمی مرفولوژیک و فنولوژیک ذرت (Zea mays L.) در تهیه دستورالعمل ملی آزمون‌های‌ تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 111-126
محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ آیدین حمیدی

2.

بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 307-319
سمیه نصیری؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده؛ پرستو مرادی؛ فرزاد شیرزاد

3.

تأثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 203-218
مصطفی صالحی فر؛ بابک ربیعی؛ منصور افشار محمدیان؛ جعفر اصغری

4.

تاثیر تاریخ و روش‌ کاشت بر عملکرد بلال، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین در یاسوج

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 371-385
حمید محمدزاده؛ جعفر اصغری؛ هوشنگ فرجی؛ علی مرادی؛ مجید مجیدیان

5.

قابلیت رقابت علف هرز پیزور دریایی (Bolboschoenus planiculmis) با ارقام برنج هاشمی و خزر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 185-198
زهره قجقی؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب