نصیری, سمیه, اصغری, جعفر, سمیع زاده, حبیب الله, مرادی, پرستو, شیرزاد, فرزاد. (1392). بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), 307-319.
سمیه نصیری; جعفر اصغری; حبیب الله سمیع زاده; پرستو مرادی; فرزاد شیرزاد. "بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 4, 1392, 307-319.
نصیری, سمیه, اصغری, جعفر, سمیع زاده, حبیب الله, مرادی, پرستو, شیرزاد, فرزاد. (1392). 'بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), pp. 307-319.
نصیری, سمیه, اصغری, جعفر, سمیع زاده, حبیب الله, مرادی, پرستو, شیرزاد, فرزاد. بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1392; 3(4): 307-319.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب