1.

ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی

صفحه 267-279
نسیم خاکسار؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا محمدی

2.

بررسی رقابت گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزینی

صفحه 281-290
محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی

3.

اثر محلول‌پاشی مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 291-305
محبوبه عاشوری؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبداللهی؛ بابک ربیعی

4.

بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)

صفحه 307-319
سمیه نصیری؛ جعفر اصغری؛ حبیب الله سمیع زاده؛ پرستو مرادی؛ فرزاد شیرزاد

5.

شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تجمع آهن در دانه جمعیت هاپلوئیدهای مضاعف جو

صفحه 321-334
شیوا قیطران پورسهریق؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد صادق زاده

6.

بررسی جوانه‌زنی گیاه جو در محلول NaCl+CaCl2، آب شور طبیعی و خاک شور

صفحه 335-347
مختار اسکندری؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ سید خلاق میرنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب