1.

تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-8
علی حاجی بگلو؛ عبدالرحمان مخمی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین رحمانی

2.

مطالعه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزها به عنوان غذای زنده در اکوسیستم رودخانه فوشه، شمال ایران

صفحه 9-24
عاطفه رضی رشت آبادی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری

3.

تأثیر خشک کردن به روش های صنعتی و سنتی بر ویژگی های شیمیایی، میکروبی، حسی و زمان ماندگاری کیلکای معمولی (Clupeonella caspia) خشک طعم دار

صفحه 25-38
مینا سیف زاده؛ رضا طاعتی

4.

تأثیر محرومیت غذایی بر برخی از پاسخ‌های فیزیولوژیک بچه ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) هنگام سازگاری با آب دریای خزر

صفحه 54-39
صدیقه نمرودی؛ حدیثه کشیری؛ سیده آیناز شیرنگی؛ حسین آدینه

5.

تأثیر افزودن مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرهای خاکی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، فراسنجه‌های خون شناختی و بیوشیمیایی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

صفحه 55-66
حسین قربانی کوتنایی؛ رضا چنگیزی؛ شایان قبادی؛ بابک مقدسی؛ حامد منوچهری

6.

تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص‌های ایمنی موکوس پوست ماهی زبرا (Danio rerio)

صفحه 67-76
فریده ریکی؛ منصوره عبدالمنافی؛ محمد سوداگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب