1.

صفحات آغازین


2.

بررسی تأثیر عصاره آبی سان‌همپ (Crotalaria juncea) و یولاف (Avena sativa L.) بر جوانه‌زنی علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis)

صفحه 1-19
فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ مسعود هاشمی؛ اکبر قویدل؛ محمدتقی آل‌ابراهیم

3.

اثر آللوپاتی قیچ (Zygophyllum eurypterum L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی و مؤلفه-های رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و پیچک (Convolvulus arvensis L.)

صفحه 21-36
سکینه اسفندیاری؛ علیرضا دادخواه؛ رضا رضوانی

4.

کنه‌های بذرهای غلات مرتبط با انبارهای استان گلستان

صفحه 37-47
فریبا اردشیر

5.

بهبود جوانه‌زنی بذر، رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه‌های ذرت با کاربرد نانواکسید مس سنتز شده از گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

صفحه 49-65
مهدی افروز؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق

6.

کاهش اثرات تنش خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) از طریق پرایمینگ بذر

صفحه 67-79
سید مسعود ضیائی؛ مجید جعفری

7.

اثر انواع روش های خراش‌دهی پوسته، لیزر هلیم- نئون و سدیم نیتروپروساید بر شکست خواب بذر و رشد گیاهچه گیاه مورد (Myrtus commnius L.)

صفحه 81-93
ریحانه عموآقایی؛ آزاده رفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب