1.

اثر مقادیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی مپیکوات کلراید بر شاخص‌های مقاومت به خوابیدگی بوته، عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی

صفحه 225-240
مرصاد قناعتی گیل پردسری؛ مسعود اصفهانی؛ علی اعلمی

2.

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با نواحی ژنومی کنترل کننده عملکرد و صفات فنوفیزیولوژیک در توده‌ها و ارقام گندم نان تحت شرایط متفاوت رطوبتی

صفحه 241-261
فاطمه باوندپوری؛ عزت الله فرشادفر؛ محسن فرشادفر

3.

گزینش ژنوتیپ های گندم دوروم متحمل به شوری در مرحله جوانه‌زنی با استفاده از شاخص‌های گزینش چند صفتی MGIDI و IGSI

صفحه 263-279
فاطمه صابر؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ سلیم فرزانه

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت دانه ای با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 281-295
ابراهیم سوری لکی؛ سید حسن مرعشی؛ وحید جوکارفرد

5.

بهبود کیفیت بذرهای طبقه مادری حاصل از ارقام ذرت (Zea mays L.) رشد یافته در خاک شور با تلفیق بیوچار، قارچ مایکوریزا و محلول‏پاشی سیلیسیم

صفحه 297-314
سجاد قائدی کچوئی؛ مهدی مدن دوست؛ محمود دژم؛ فرهاد مهاجری

6.

ارزیابی واکنش لاین‌‌ها و هیبریدهای سورگوم علوفه‌‌ای به بیماری لکه برگی

صفحه 315-331
وحید رهجو؛ محمد تقی فیض بخش؛ عظیم خزائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب