1.

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های CPULsرویکردی جدید به‌سوی توسعه پایدار مناظر شهری مبتنی بر مرور نظام‌مند

صفحه 1-24
سپیده سنجری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر

2.

تبیین عوامل و موانع توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در دگردیسی فضا و مکان شهری

صفحه 25-40
نیکو مدقالچی؛ سیدحسین بحرینی؛ مجتبی رفیعیان

3.

رهیافتی به آموزه‌های مفهوم شهر اسلامی برای شهرسازی امروز

صفحه 41-59
سارا هرزندی؛ محمد مسعود؛ ناصر براتی

4.

رهیافتی نو در توسعه شهری مبتنی بر رویکرد حق به شهر

صفحه 61-85
محمد ابراهیمی؛ سید علی علوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حسین صدری

5.

تبیین رویکرد شناختی-فرهنگی در انطباق با رویکردهای تکوینی به معنا در شهرسازی

صفحه 87-100
زهرا علی نام؛ محمد تقی پیربابایی؛ مینو قره بگلو

6.

تبیین جایگاه فضای عمومی شهری در دو انگاره مصرف فرهنگی و تولید اجتماعی فضا

صفحه 101-130
ابوالفضل طغرایی؛ احسان رنجبر؛ عباس کاظمی

7.

اجتماع‌پذیری و سرزندگی فضاهای عمومی شهری: شواهدی از دیدگاه متخصصین و کاربران در خیابان ولیعصر تهران

صفحه 131-148
فرخ طهماسبی؛ حسین نظم فر؛ ابوالفضل قنبری؛ حسن رضایی نیا

8.

بررسی نقش کیفیت زندگی و فضاهای بی‌دفاع شهری در گرایش به خشونت‌های شهری (مورد مطالعه: جوانان شهر رشت)

صفحه 147-162
نیر ابراهیمی؛ رضا علی محسنی؛ محمود علمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب