1.

تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی با و بدون BFR بر پروتئین‌های داینامیک میتوکندری (MFN2 و DRP1) و پروتئینهای میتوفاژی (Parkin و BCL2) عضله اسکلتی انسان

صفحه 1-15
علی آریاشکیب؛ بهمن میرزایی؛ پیام سعیدی

2.

اثر یک دوره تمرین هوازی_مقاومتی و مصرف اسید اورسولیک بر مقادیر آیریزین و فاکتورهای التهابی مردان میانسال دارای اضافه وزن

صفحه 17-35
یاسر صابری؛ آمنه برجسته یزدی؛ رامبد خواجه ای؛ امیر رشیدلمیر

3.

اثر تمرین هوازی بر بیان lncRNA های مرتبط با گلوکز 6 فسفاتاز (G6P) و گلوکوکیناز (GCK) درکبد موش‌های چاق دیابتی نوع 2

صفحه 37-54
فاطمه کاظمی نسب

4.

اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو

صفحه 55-64
مریم ابراهیمی

5.

تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت‌های نر ویستار مبتلا به بیماری آلزایمر

احمد فاضلی ثانی؛ حسن متین همایی؛ عبدالعلی بنائی فر

6.

پاسخ حاد میلوپراکسیداز و وضعیت تام اکسیدانی به فعالیت ورزشی فزاینده در مردان میانسال تمرین کرده و بدون تمرین

صفحه 79-90
سید رضا رحیمی مقدم؛ علی رضا علمیه؛ محمدرضا فدائی چافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب