ابراهیمی, مریم. (1399). اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(1), 55-64. doi: 10.22124/jme.2021.18390.207
مریم ابراهیمی. "اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10, 1, 1399, 55-64. doi: 10.22124/jme.2021.18390.207
ابراهیمی, مریم. (1399). 'اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(1), pp. 55-64. doi: 10.22124/jme.2021.18390.207
ابراهیمی, مریم. اثریک جلسه فعالیت ورزشی کراس‌فیت در شرایط ناشتایی و سیری بر سطوح آنزیم‌های پیرووات‌دهیدروژنازکیناز 4 (PDK-4) و کارنیتین‌پالمیتوئیل‌ترنسفراز 1 (CPT-1) و ارتباط آن‌ها با سطوح گلوکز، لاکتات و نیم‌رخ لیپید خون زنان فعال دانشجو. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 10(1): 55-64. doi: 10.22124/jme.2021.18390.207


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب