1.

فون و کلید شناسایی کنه‌های پیش‌استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با گلخانه‌ها در شهرستان رشت

صفحه 1-14
امیر قاسمی؛ جلیل حاجی زاده

2.

پایش حساسیت جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) در برابر ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس در باغ‌های پسته

صفحه 15-29
لیلا کمالی دماوندی؛ محبوبه شریفی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری

3.

تاثیر تیمارهای کودی مختلف بر چرخه‌ی زندگی و پارامترهای رشد جمعیت مگس مینوز سبزی و صیفی،Blanchard Liriomyza sativae، روی گیاه خیار

صفحه 31-42
فروغ افشاری؛ جبرائیل رزمجو؛ لیلا متقی نیا؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ علی گلی‌زاده؛ عسگر عباداللهی

4.

تاثیر هگزی‌تیازوکس، نانو‌سولفور، کامپوزیت آلژینات/سولفور و کامپوزیت آلژینات/سولفور/هگزی‌تیازوکس روی کنه تارتن دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 43-56
مرضیه مبکی؛ شهرام آرمیده؛ سجاد پیرسا؛ مرتضی بهرام

5.

مدیریت تلفیقی راب خاکستری Parmacella ibera به‌وسیله نماتد Phasmarhabditis hermaphrodita، متالدهید و فریکول در صومعه‌سرا، استان گیلان

صفحه 57-69
محمدحسین اکبری‌اصل؛ سیّدعلی صفوی

6.

سمیت تدخینی سه اسانس گیاهی روی Phthorimaea operculella (Zeller) و تأثیر آن روی درصد پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae (Bezdenko)

صفحه 71-85
مینا جعفری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ عسگر عباداللهی

7.

بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول

صفحه 87-101
امیر محسنی امین؛ محمدحسن کوشکی؛ محمد شاهوردی؛ فریبا مظفریان؛ محمود نصرالهی؛ عزت اله نباتی؛ علیرضا چگنی؛ حسین آسترکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب