محسنی امین, امیر, کوشکی, محمدحسن, شاهوردی, محمد, مظفریان, فریبا, نصرالهی, محمود, نباتی, عزت اله, چگنی, علیرضا, آسترکی, حسین. (1400). بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(1), 87-101. doi: 10.22124/iprj.2021.4847
امیر محسنی امین; محمدحسن کوشکی; محمد شاهوردی; فریبا مظفریان; محمود نصرالهی; عزت اله نباتی; علیرضا چگنی; حسین آسترکی. "بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11, 1, 1400, 87-101. doi: 10.22124/iprj.2021.4847
محسنی امین, امیر, کوشکی, محمدحسن, شاهوردی, محمد, مظفریان, فریبا, نصرالهی, محمود, نباتی, عزت اله, چگنی, علیرضا, آسترکی, حسین. (1400). 'بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(1), pp. 87-101. doi: 10.22124/iprj.2021.4847
محسنی امین, امیر, کوشکی, محمدحسن, شاهوردی, محمد, مظفریان, فریبا, نصرالهی, محمود, نباتی, عزت اله, چگنی, علیرضا, آسترکی, حسین. بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 11(1): 87-101. doi: 10.22124/iprj.2021.4847


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب