1.

بهبود عملکرد رشد، فعالیت آنزیم گوارشی، شاخص‌های بیوشیمیایی و ایمنی سرم در کپور معمولی (Cyprinus carpio ) با پروبیوتیک Bacillus cereus

صفحه 1-19
طوبی حیدری صادق؛ احسان احمدی فر؛ مریم دادار؛ نجمه شیخ زاده

2.

تاثیر عناصر غذایی کم‌مصرف آهن، مس و روی بر چربی و ترکیب اسید چرب جلبک Spirulina platensis

صفحه 21-36
مریم اکبرنژاد؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ ابوالقاسم کمالی؛ مهران جواهری بابلی

3.

بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت دهان‌گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود در فصل‌های بهار و پاییز با روش مولکولی ریزماهواره

صفحه 37-54
حامد مفتاح؛ محمد علی سالاری علی آّبادی؛ رحیم عبدی؛ محمد پورکاظمی؛ ایوب فرهادی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی مولدین پرورشی فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریزماهواره (Microsatellite)

صفحه 55-72
سامان فراستی؛ مجید رضا خوش خلق؛ مهتاب یارمحمدی

5.

برخی خصوصیات تولیدمثلی صدف آنودونت (Anodonta cygnea) تالاب انزلی

صفحه 73-97
محدثه احمدنژاد؛ همایون حسین‌زاده صحافی؛ محمد صیاد بورانی؛ سهراب دژندیان؛ حسین خارا

6.

استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei

صفحه 99-115
مریم کوکبی؛ مرتضی یوسف زادی؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ معروف زارعی

7.

ارزیابی اثرات سن، جنس و مراحل تولیدمثلی روی شاخص‌های خونی، ایمنی و هورمونی شگ ماهی (Alosa braschnikowi) دریای خزر (استان گیلان)

صفحه 117-144
زکیه بنی مهد؛ اکرم تهرانی فرد؛ اعظم مشفق

8.

ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی فازهای استخراج شده از مایع سلومی توتیای دریایی نقب‌زن (Echinometra mathaei)

صفحه 145-174
مجید موسی پور شاجانی؛ سید فخرالدین حسینی؛ مسعود رضایی؛ دومنیکو اسکیلاچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب