1.

صفحات آغازین


2.

مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

صفحه 287-297
محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری

3.

بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری

صفحه 299-316
وحید منصوری گندمانی؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی

4.

پیش‌بینی توزیع عمودی بذر گندم (رقم سرداری) در خاک با استفاده از مدل SeedChaser

صفحه 317-331
نبی خلیلی اقدم

5.

تأثیر رطوبت زمان برداشت و دمای انبار بر بنیه بذر ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

صفحه 333-345
لیلا یاری؛ شهلا هاشمی؛ عاطفه خندان

6.

بررسی روش‌های مختلف تحریک جوانه‌زنی و شکست خواب بر بذر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii)

صفحه 347-358
فاطمه پناهی؛ مینا ارست

7.

اثر متیل جاسمونات بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

صفحه 359-368
رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان

8.

بررسی تأثیر فرم‌های نانو و غیر ‌نانو (توده‌ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های تنباکو Nicotiana tabacum L.))

صفحه 369-380
مریم مظاهری تیرانی؛ مریم مددکار حق‌جو؛ احمد اسماعیلی

9.

اثر پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و صفات بیوشیمیایی گندم (Triticum aestivum L) رقم پیشتاز در شرایط زوال بذر

صفحه 381-398
سعید موری؛ حمیدرضا عیسوند

10.

بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

صفحه 399-410
هما عزیزی؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی

11.

اثر عوامل محیطی بر برخی جنبه‌های جوانه‌زنی بذر دو جمعیت علف هرز توق (Xanthium strumarium L.)

صفحه 411-425
علیرضا گوهریان؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری‌فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب