1.

صفحات آغازین


2.

بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

صفحه 145-159
عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی

3.

اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب‌گردان در خاک‌های آلوده به کادمیم

صفحه 161-175
نجمه افتخار؛ سیف ا... فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ اکرم رحیمی

4.

اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر و برخی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (توده محلی کلات)

صفحه 177-187
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ نسرین سادات عیسی نژاد؛ ریحانه صادقی

5.

تأثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری

صفحه 189-201
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سیدشریفی

6.

اثر پرایمینگ بر صفات رشدی و میزان اسیدهای چرب بذر همیشه بهار Calendula officinalisرقم قزوین تحت تنش اشعه فرابنفش و دما

صفحه 203-214
منوچهر اکبری؛ مهراب یادگاری؛ بهزاد حامدی

7.

تاثیر انواع محیط کشت MS و N6 و هورمون‌های اکسینی و سیتوکینینی بر باززایی لاین‌ها‌ی گندم نان از ریزنمونه کولئوپتیلی

صفحه 215-227
علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد

8.

اثر هورمون‌پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌ های‌ آنتی‌اکسیدانت در بذور ارقام ذرت (Zea mays L.)

صفحه 229-243
سعیده رشیدی؛ حمید عباسدخت؛ احمد غلامی؛ رضا توکل افشاری

9.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

صفحه 245-255
آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری

10.

تأثیر اسموپرایمینگ، هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش توان جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذور زوال‌یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)

صفحه 257-267
محترم زرنوشه فراهانی؛ علی اشرف جعفری؛ محمدعلی علیزاده

11.

بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر‌سنگین در جوانه‌زنی، رشد و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی گیاهچه خیار(Cucumis sativus L.)

صفحه 269-286
حسین آروئی؛ لیلا شکاری؛ امین میرشکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب