1.

کاربرد نیتروژن و کودهای زیستی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک برنج

صفحه 409-421
مهشید زاد بهتوئی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده

2.

مکان‌یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 423-441
حسین رحیم سروش؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مریم حسینی چالشتری؛ احمد اسماعیلی؛ علی اکبر عبادی

3.

بررسی ژنتیکی عملکرد گندم و صفات وابسته به آن بااستفاده از تجزیه دای‌آلل تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 443-454
محمد ضابط؛ امیر ابراهیم زاده؛ زهره علیزاده؛ علیرضا صمدزاده

4.

بررسی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ارقام گندم نان با روش بوت استرپ

صفحه 455-469
خدیجه دولتی پشم؛ امیدعلی اکبرپور؛ حمید رضا عیسوند

5.

برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

صفحه 471-482
زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز

6.

ارزیابی ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauschii) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

صفحه 483-494
مهران فلک ناز؛ علی اعلمی؛ علی اشرف مهرابی؛ عاطفه صبوری؛ دانیال کهریزی

7.

آشنایی با ناقل های سیس‌ژنیک و اینتراژنیک و کاربرد آن ها در به‌نژادی غلات (مقاله مروری)

صفحه 495-515
محمد مهدی سوهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب