1.

تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری با روش تابع تولید در اراضی شالی‌کاری گروه‌بندی شده با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود

صفحه 277-289
مریم سالارعشایری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی

2.

ارزیابی مقایسه ای تاثیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 291-305
مصطفی صالحی فر؛ منصور افشارمحمدیان؛ مسعود کاووسی؛ کبری تجددی طلب؛ حسن شکری واحد

3.

کارایی انتخاب به کمک نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ویژگی های کیفی دانه در یک جمعیت نسل F6 برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 307-319
مهناز پورعباس دولت آباد؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی

4.

شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

صفحه 321-332
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور

5.

بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره

صفحه 333-344
محسن اسماعیل زاده؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ حسین اکبری مقدم؛ خلیل محمودی؛ منوچهر سیاح فر؛ سید محمود طبیب غفاری؛ حسن زالی

6.

مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

صفحه 345-358
سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی

7.

تأثیر تنش خشکی بر بیان دو miRNA مهم در بساک دو ژنوتیپ گندم متفاوت از نظر تحمل به خشکی

صفحه 359-369
نسترن مهری؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد

8.

تاثیر تاریخ و روش‌ کاشت بر عملکرد بلال، کارآیی مصرف آب و برخی صفات فنولوژیک ذرت شیرین در یاسوج

صفحه 371-385
حمید محمدزاده؛ جعفر اصغری؛ هوشنگ فرجی؛ علی مرادی؛ مجید مجیدیان

9.

بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

صفحه 387-395
رسول فخاری؛ پرویز شریفی زیوه؛ قربان دیده باز مغانلو؛ بهروز خلیل طهماسبی

10.

تجزیه ژنتیکی صفات مهم زراعی در تعدادی از ارقام جو (Hordeumvulgare L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی

صفحه 397-408
علی صارمی راد؛ خداداد مصطفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب