1.

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه تاج خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی تیمارهای پیش از کاشت

صفحه 1-9
سمیرا مالکی خضرلو؛ مهدی تاجبخش

2.

اثر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و برخی ترکیبات آنتی اکسیــدانی ژنوتیـپ‌های جـو

صفحه 11-21
زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

3.

ارزیابی مدل‌‌‌های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش ظهور گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik) به دما

صفحه 23-36
سمانه رهبان؛ قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ اصغر خشنود یزدی

4.

تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

صفحه 37-46
علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی

5.

تاثیر پرایمینگ با اسیدآسکوربیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی-اکسیدان در بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L ) تحت تنش شوری

صفحه 47-58
فاطمه شیخ ابوالحسنی؛ پرتو روشندل؛ سیف اله فلاح

6.

تغییرات پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید ماریتیغال (Silybum marianum L.) در واکنش به پیش‌تیمار آبی بذر و کمبود آب

صفحه 59-70
ایرج یعقوبیان؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ یعقوب راعی

7.

تأثیر‏ مبدأ ‏ بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده‌مانی و جوانه‌زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.

صفحه 71-81
کبری ارجمند؛ علیرضا مشکی؛ هومن زوانبخش؛ مریم ملاشاهی؛ محمدکیا کیانیان

8.

تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

صفحه 83-93
حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد

9.

اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌ای در کلزا (Brassica napus)

صفحه 95-108
مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد محسن زاده

10.

بررسی تأثیر منشاء تولید، انبارداری و ضدعفونی بذر بر تجزیه کیفی و بیوشیمیایی بذر ذرت سینگل کراس 704

صفحه 109-121
بیتا اسکوئی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ حسین صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب