1.

مکان یابی QTL های مرتبط با ویژگی های ریشه و اندام هوایی برنج در لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود تحت تنش خشکی

صفحه 451-469
حسین صبوری؛ شریفه محمدآلق؛ عبدالطیف قلی زاده؛ جعفر گیلکی

2.

اثر زمان نشاکاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد در سه رقم برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی رودبار

صفحه 471-483
محمدحسین ندیمی دفرازی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اعلمی

3.

مستندسازی فرآیند تولید ارقام بومی برنج در دو روش کاشت رایج و نیمه‌مکانیزه در استان مازندران

صفحه 485-502
سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ سید مجید عالیمقام

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان اصلاح شده در کشور از نظر صفات مرتبط با جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش اسمزی

صفحه 503-518
حسین رامشینی؛ طاهره میرزازاده؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه امینی؛ رضا امیری

5.

تجزیهQTLبرخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد دانه در گندم تحت شرایط تنش گرمای انتهای فصل

صفحه 519-531
فرامرز سهرابی چاه حسن؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد

6.

بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

صفحه 533-549
علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم

7.

واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش دار در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 551-562
نسرین فرید؛ سید عطااله سیادت؛ محمدرضا قلمبران؛ محمدرضا مرادی تلاوت

8.

شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر رشد ذرت و بررسی امکان تخفیف اثر منفی آن با تغییر تاریخ کاشت در مغان

صفحه 563-578
محمدرضا شیری

9.

پاسخ جوانه زنی، رشد اولیه و فنولوژی جو به پیش تیمار بذر و محلول پاشی سالیسیلیکاسید تحت شرایط تنش شوری

صفحه 579-590
سیده الهه هاشمی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه

10.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

صفحه 591-603
امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب